журнал "Українська Родина"

Switch to desktop Register Login

Народна медицина як галузь народної культури стоїть на межі двох наук – медицини та етнографії і привертає увагу як медиків, так і етнографів. Але якщо представників медико- біологічного циклу наук ці кавлять насамперед прикладні ас пекти народної медицини, тобто лі кувальні засоби, які являють собою з точки зору медичної практики най ціннішу й найсуттєвішу її частину, то коло зацікавлень етнографи знач но ширше. Крім чисто прак- тичних завдань її цікавить народна медицина як складова частина традиційно-побутової культури, в якій знайшов відображення світогляд народу, його багатий життєвий досвід.

Опубліковано в Здоров'я
Автор
Детальніше ...

Значення паразитарних захворювань для людини визначається їх великим  поширенням на планеті та значною захворюваністю.

Серед різноманітних паразитів, які можуть населяти людину, мабуть, найбільш загадковими є гельмінти. Гельмінтози налічують понад 270 різних видів, із яких близько 30 зустрічаються на Україні, а в минулому десятилітті їх було лише 20 видів!

Опубліковано в Здоров'я
Автор
Детальніше ...